Sa YJE lindi mbrenda një dite?

28/06/2013 09:36


 
 
 Sa YJE lindi mbrenda një dite?

Në galaktikën tonë, Rruga e Qumështit, mbrenda një viti lindin një deri në tre yje përafërsisht të madhësisë së Diellit tonë. Astronomët vlerësojn se vetëm në universin tonë të njohur ka më së paku 100 miliard galaktika sikur se Rruga e Qumështit. Po të llogatinim se një yll i ri lind mbrenda një viti në një galaktikë, atëherë del se mbrenda një viti do të lindin 100 miliard yje të reja. Nga kjo del se mbrenda një dite lindin përafësisht 274 milion yje!. Mëgjithatë universit nuk i këcnohet një “mbipopullim”, ngase me një shpejtësi të ngjashëm siç lindin yjë të rinjë, të tjerët vdesin. Kjo është një ardhje dhe shkurje e përhersmëm në Qiell dhe astronomët kanë shumë për të bërë, më qëllim që mundësishtë gjendja e sotme e hapësirës kosmike të hartografohet.