Eris


Eris


Eris u zbulua nga Mike Brown, Chad Trujillo, dhe David Rabinowitz ne 2005, nga imazhet e kapura ne Toke ne 2003.

Zbulimi u njoftua me 29 korrik, 2005, te njejten dite, si Makemake dhe dy dite pas Haumea. Ekipi kerkues kishte qene sistematikisht ne skanim per organet e jashtme te medha te Sistemit Diellor per disa vjet, dhe kishte qene i perfshire ne zbulimin e disa objekteve tjera te medha, duke perfshire50.000 Quaoar90482 Orcus, dhe 90377 Sedna.
Verejtjet rutine jane marre nga ekipi me 21 tetor, 2003, duke perdorur teleskopin 1200 mm Samuel Oschin reflektuar ne malin Palomar neKaliforni, por imazhi i Eris nuk u zbulua ne ate pike per shkak te levizjes shume te ngadalte neper qiell.

Vezhgimet jane kryer pastaj, per te bere nje percaktim paraprak te orbites se saj, e cila lejoi distancen e saj per t'u vleresuar. Ekipi kishte planifikuar per te vonuar njoftimin rreth zbulimit deri ne vezhgimet e metejshme. Haumea, u njoftua nga nje ekip tjeter ne Spanje. Ne tetor 2005 u zbulua seEris kishte nje hene, te quajtur me vone Dysnomia. Vezhgimet e orbites se Dysnomia lejuan shkencetaret te percaktonin masen e Eris, te cilit ne qershor te vitit 2007 ata llogariten te jete (1,66 , 0,02) kg × 1022, 27%, me e madhe se Plutoni.

Eris eshte me e madhe se Plutoni. Llogjikisht Eris duhej te ishte nje planet ose Plutoni duhej te riklasifikohej.

Topic: Eris

No comments found.

New comment